Bashkësitë e Degëve të PSHDK-së në Diasporë

 

 

 

 

 

Gjokë Paloka

Kordinator për Diaporë i PSHDK-së

 

 

 

Lazër Ukgjini

Nënkryetar i PSHDK-së për Diasporë