Frumi Rinor Gjakovë

Ferdinand Kolaj

Kryetar i Forumit Rinor të PSHDK-së në Gjakovë