Kontakt

+377 (0) 45 310 200

+377 (0) 44 393 793

 

demokristian@gmail.com

 

Adresa:Bulevardi Dëshorët e Kombit 7B/5