Kontakt

+377(0)44-393-793

 

demokristian@gmail.com

 

Adresa:Bulevardi Dëshorët e Kombit 7B/5