NËNDEGA E LDK-SË NË DERSNIK JU BASHKËNGJIT PSHDK-SË

Nëndega e Dersnikut të Klinës mbajti kuvendin zgjedhor të degës. Kuvendi ishte i përgatitur shumë mirë.

“Delegatët që morën pjesë në punimet e kuvendit zgjodhën strukturat udhëheqëse të degës dhe delegatët për kuvend të BD-ve. Kryetar u zgjedh Prof. Nol Dedaj, nënkryetar Engjëll Prenaj, sekretare Rina Dedaj. Në punimet e Kuvendit ishte edhe Kryetari i PShDK-së Dr. Ukë Berisha, anëtarët e Kryesisë qendrore të PShDK-s Anton Shala, Ndrece Përlleshi e Tush Dedaj. Kristë Mula nga Gjakova dhe Nikollë Pepa nga ShBA”, njofton Zyra për Informim e PShDK-së.

2016-10-27