Kontakti

+377(0)44-393-793

+386(0(49-228-722

+377(0)44-254-878

+386(0)49-254-810

demokristian@gmail.com

pshdk-ks@hotmail.com

info@pshdk.com

www.pshdk.com

Adresa:Bulevardi Dëshorët e Kombit 7B/5