Kryetari
Ukë Berisha Kryetar i PSHDK-së

Biografia

Personaliet

 

 

Emri Ukë

 

Mbiemri Berisha

 

Datëlindja 07.01.1956

 

Gjendja civ. I martuar  dhe ka 4 fëmijë

 

Adresa "Skënder Rexhepi" Nr. 12 Klinë

 

Tel. 044 155561 dhe 049 155561

 

E-mail Mediaja@yahoo.com

 

 

Shkollimi

 

1963-1971 Shkollën fillore 8 vjeqare e kreu në Ujmirë

 

1971-1975 Gjimanzin e kreu një vit në Kjevë,ndërsa tri të tjera në Klinë

 

Shkollimi Profesional

 

1975-1981 Ka mbaruar Fakultetin e mjekësisë në Prishtinë

 

1988-1991 Dy vite specializim i kreu në Klinikën interne në Prishtinë

Ndërsa dy vite tjera specializim i kreu në  mjeksinë interne në Qendrën klinike spitalore "Rebro"-Zagreb (Kroaci)

 

1991-1992 Studimet postdiplomike (subspecializimi) nga Gastroenterologjia dhe hepatologjia i ka mbaruar në Fakultetin e mjekësisë në Zagreb-Kroaci

 

1998-2000 Specializimi për Gastroenterologji, hepatologji dhe endoskopi në Qendren klinike spitalore regjionale në Biel dhe Gastrohepatologu i njohur Dr.med. Ernst Müller në Biel (Bern) të Zvicrrës

 

Puna

 

1983-1988 Ka punuar si mjekë i praktikës së përgjithshme në Shtëpinë e shëndetit në Klinë

 

1988-1991 Ka punuar si specializant në Klinikën interne në Prishtinë dhe specializant në Qendrën klinike spitalore KBC "Rebro" në Zagreb-Kroaci

 

1992-1998 Ka punuar  Specialist internist, Gastroenterolog dhe hepatolog në Shtëpinë e shëndetit në Klinë, ordinancën private „Internistika“ dhe ambulancën e SHHBK"Nëna Tereze"

 

1998-2000 Ka punuar në Qendrën Klinike spitalore regjionale në Biel dhe te gastroenterologu Dr.med. Ernst Müller në Zvicerr

 

2000-2012 Pronar e udhëheqës i  Poliklinikës private "Mediaja" në Klinë

 

2002-2005 Drejtor në QKMF (Shtëpinë e shëndetit) „Nënë Tereza“ në Klinë

 

Aktivitetet

 

1990-2000 Ishte Kryetar i Shoqatës humanitare bëmirëse të Kosovës  "Nëna Tereze" dega në Klinë

 

1992-2012 Ka qenë anëtarë i Kryesisë qendrore të PSHDK-së, nga viti 2006 nënkryetar i PSHDK-së.

 

1992-2012 Kryetar i Këshillit për shëndetësi e politikë sociale në PSHDK

 

22.03.1998 Ishte Deputet i Parlamentit të Kosovës nga radhët e PSHDK-së

 

1992-1995 Ka qenë Redaktor dhe financues i rëvistës kulturo-politike "Fjala e lirë"


26.05.2012 Është zgjedhur Kryetar i Partisë Shqiptare Demokristiane të Kosovës për një mandatë katër vjeqarë.

 

Gjuhët: Shqipja gjuhë amtare , Serbo-kroatisht dhe Gjermanisht